Planeteers.ro - Birou Arhitectura Brasov si Design Interior

BIM ‐ Building Information Modeling. O tehnologie promițătoare

BIM - Building Information Modeling. O tehnologie promițătoare

Trăim într‐o epocă în care tehnologia proiectării și a construcțiilor a atins noi standarde de eficiență și ingeniozitate. Unul dintre aceste procese este BIM sau Building Information Modeling.

BIM este un proces utilizat pentru gestionarea informațiilor unui proiect de construcții, prin suprapunerea tuturor specialitatilor și identificarea problemelor ce pot apărea în faza de execuție. Acest proces generează și gestionează reprezentările digitale ale elementelor de design fizic și funcțional ale unui proiect. Pentru acest proces folosim o serie de software‐uri de redare 3D, ce produc date relevante, necesare în faza de proiectare.

Pentru ce poate fi folosit BIM?

BIM construiește un întreg proiect digital, de la început până la sfârșit, înainte de realizarea oricărei construcții. Acest proces este esențial pentru a construi cladiri performante și eficiente energetic. Nu doar atât, dar cu ajutorul BIM putem reduce substanțial și costurile investiției. Fișierele BIM includ date 3D complete, precum și caracteristici și specificații de performanță pentru orice construcție. Astfel, BIM permite profesioniștilor din domeniul arhitecturii, ingineriei și al construcțiilor să facă o vizită virtuală oricărui proiect. Dar, mai important, ei pot vizualiza modul în care desenele lor interacționează ca întreg.

Ce beneficii ne aduce BIM?

BIM prezintă câteva avantaje distincte față de proiectarea 2D. Face mult mai ușoară detectarea coliziunilor dintre elementele unui proiect și identifică cu ușurință problemele, încă din faza de proiectare.
În plus, software‐ul BIM încurajează o mai bună comunicare și colaborare a echipei. Toți cei implicați într‐un proiect pot partaja și actualiza informatiile din proiect, asigurânduse astfel că toată lumea lucrează în versiunea updatată.

Nu în ultimul rând, BIM economisește timp și bani, lucru care îl face un instrument neprețuit pentru dezvoltatori. Nivelul de detaliu pe care îl furnizează ne ajută să estimăm foarte precis costurile materialelor, ceea ce permite scăderea investiției pe termen lung. De asemenea, natura colaborativă a acestui proces are ca rezultat o scădere considerabilă a timpului de lucru necesar.

BIM și viitorul construcțiilor

BIM nu este doar un software pe un computer. BIM este un proces complex de date, care simplifică fluxurile de lucru. Acesta are un imens potențial de a genera noi perspective și viitoare inovații. Acest lucru se datorează volumului mare de date digitale ale mediului construit. În viitor, această tehnologie va fi, de asemenea, capabilă să prezinte proiecte în cinci dimensiuni; tocmai de aceea viitorul arată foarte promițător pentru industria BIM. Implementarea BIM în industria construcțiilor accelerează tot mai mult la nivel global. Utilizarea acestui proces în Marea Britanie a crescut de la 13% în 2011, la 54% în 2016, în rândul tuturor profesiilor din construcții. Atunci când guvernul britanic a introdus BIM, a beneficiat de o reducere a costurilor de peste 20%, pentru toate proiectele sale pilot.

Planeteers architects se bazează pe o largă experiență în realizarea proiectelor care utilizează acest proces și îl implementează în permanență în partea de arhitectură a proiectelor contractate. Aici poți găsi unul dintre multiplele noastre proiecte, unde, alături de colaboratorii noștri în structură și instalații, am implementat BIM conform British standard level 2.