Planeteers.ro - Birou Arhitectura Brasov si Design Interior

Obtinerea Autorizatiei de Constructie

Documentatia necesara pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii trebuie sa fie in conformitate cu Certificatul de Urbanism si cu prevederile Legii 50/91 republicata si modificata. Documentatia se inregistreaza la autoritatea administratiei publice competente din zona in care este dezvoltat proiectul. Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizare. (Lista cu documentele necesare poate fi vizualizata mai jos.)

Planeteers architects se ocupa direct de obtinerea tuturor avizelor si de depunerea documentatiei pentru autorizarea lucrarilor de constructii atat pentru proiectele elaborate de biroul nostru, cat si pentru cele venite din partea altor persoane / birouri de arhitectura.

Procesul de autorizare poate fi unul normal si fara peripetii atunci cand ai toate documentele necesare corecte si lucrezi cu o echipa de profesionisti.
#Planeteers

  Opis A.C Conform prevederilor Legii nr.50/91

 • Cerere (semnata si completata de catre propietar)
 • Copie act de Identitate
 • Anexa Cerere (semnata de arhitect)
 • Certificat de Urbanism
 • Tema de proiectare insusita de beneficiar
 • Extras CF
 • Dovada OAR
 • Avize detinatorilor: apa-cana, electricitate, gaze naturale, retele telefonice.
 • Contract salubritate
 • Avize: PSI, ISU, Cultura, sanitar, apa, ISC, directia tehnica
 • Acorduri notariale
 • Proces verbal de vecinatate (daca este cazul)
 • Ridicare Topo
 • Studiu Geo

  Piese Scrise:

 • Lista Semnaturi
 • Borderou proiect pentru toate specialitatile
 • Memoriu de arhitectura
 • Memoriu rezistenta( vizat de ISC daca este cazul)
 • Memoriu Instalatii
 • Memoriu tehnic de organizarea executiei
 • Memoriu tehnic sistematizare verticala
 • Deviz general
 • Referat de verificare (daca este cazul)

  Piese desenate:

 • Plan de incadrare in zona
 • Plan de situatie
 • Plan organizare santier
 • Plan subsol
 • Plan demisol
 • Plan parter
 • Plan etaj, mansarde
 • Plan acoperis
 • Sectiuni
 • Fatade
 • Plan de situatie imprejmuire
 • Piese desenate structura
 • Piese desenate instalatii