Planeteers.ro - Birou Arhitectura Brasov si Design Interior

Obtinerea Certificatului de Urbanism

Primul demers oficial in realizarea/desfiintarea unei constructii este reprezentat de eliberarea Certificatului de Urbanism (CU), care iti ofera indicii urbanisticii si datele necesare realizarii proiectului.

Conform legislatiei in vigoare certificatul de urbanism este actul de informare prin care administratia publica locala, primaria, in conformitate cu planurile urbanistice si regulamentele aferente, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite de proiectul de construire, in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele de construire si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii (Legea 50/1991)

Certificatul de urbanism este emis in urma unei cereri tip de eliberare, actul de identitate al solicitantului, actul de proprietate, planurile cadastrale de incadrare si dovada platii taxei de emitere. (Puteti gasi mai jos lista detaliata).

Planeteers Architects va ofera consultanta gratuita pentru eliberarea Certificatului de Urbanism. De asemenea, la solicitarea beneficiarului, putem sa ne ocupam direct de depunerea si eliberarea documentatiei. #Planeteers

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (art.19 – Norme 839/2009 de aplicare a Legii 50/1991):

  (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

  • a). cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
  • 1. elementele de identificare a solicitantului;
  • 2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  • 3. elementele care definesc scopul solicitării;


  • b). planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
  • 1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
  • 2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.


  • c). documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.
  • (2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant - persoană fizică sau persoană juridică - nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.
  • (3) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.
  • (4) Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.